Main menu

Start Stichting ‘Kunst uit Geweld’

’T HARDE – Stichting Kunst uit geweld is woensdag 9 november formeel opgericht.
Initiatiefneemster Esther Veerman uit ’t Harde zette bij de notaris in Nunspeet haar handtekening waardoor de stichting een feit is geworden.

Het is een bijzondere stichting die zich richt op kunstuitingen van mensen die geweld hebben meegemaakt. Vaak ontbreekt het in eerste instantie aan taal en aan woorden om het verhaal van het geweld en misbruik te kunnen vertellen. Maar de schilderijen, tekeningen, beelden en gedichten spreken meestal boekdelen.

Initiatiefneemster Esther Veerman tekent bij notaris.

Bijdrage
Door het tentoonstellen van werken van mensen die slachtoffer zijn geworden van geweld, hoopt de stichting een bijdrage te leveren aan de strijd tegen huiselijk en seksueel geweld. Het kan bijdragen aan bewustwording of mensen de gelegenheid geven om hun eigen verhaal onder ogen te zien.

Bewustwording
In de afgelopen periode heeft Esther Veerman met verschillende kunstenaars geëxposeerd in diverse gemeentehuizen. In maart en april zal hun werk in het gemeentehuis van Elburg te zien zijn. Het doel van de Stichting Kunst uit geweld is om mee te werken aan de bewustwording van de problematiek van seksueel en huiselijk geweld in de samenleving. Deze bewustwording vindt plaats door middel van kunstuitingen via exposities en evenementen, en door voorlichting. We hopen zoveel mogelijk mee te helpen aan het terugdringen van geweld en het doorbreken van het taboe om over het geweld tegen kinderen, vrouwen en ook mannen te spreken. We hopen zo een bijdrage te leveren aan een weg terug naar heelwording voor overlevenden van geweld.

Recente berichten

Giften

Mocht u ons willen helpen om dit mogelijk te maken en onze doelstellingen te halen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze rekening.

Stichting Kunst uit Geweld
Triodosbank: NL38TRIO0254667422

Contact

Mocht u om welke reden dan ook even contact met ons willen hebben,

Over ons

Het doel van de Stichting ‘Kunst uit Geweld’ is om kunstuitingen van overlevenden van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.