Main menu

Vinnie Nauheimer

Vinnie Nauheimer heeft uitgebreid geschreven over het onderwerp seksueel misbruik binnen de (katholieke) kerk. Zijn artikelen, gedichten en schilderijen zijn te vinden op websites over de hele wereld. Hij is de auteur van Epistles on Clergy Abuse; hierin staan op chronologische volgorde de brieven die hij in 8 jaar tijd heeft gestuurd naar bisschoppen om het seksueel misbruik door katholieke priesters aan de kaak te stellen.

Hij heeft een boek met gedichten geschreven: Silent Screams (Stille Schreeuw). Ook het toneelstuk ‘The Predator wore a Collar’ is van zijn hand. Zijn kruistocht tegen seksueel misbruik door priesters binnen de katholieke kerk, begon in 1998 toen hij de priester van zijn pastorie wilde laten verwijderen omdat deze heeft geprobeerd zijn zoon te molesteren in zijn eigen huis. Uiteindelijk is de priester uitgetreden in 2004. Sindsdien heeft Vinnie vele overlevenden geholpen met zijn kunstwerken en schrijfwerk.

Recente berichten

Giften

Mocht u ons willen helpen om dit mogelijk te maken en onze doelstellingen te halen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze rekening.

Stichting Kunst uit Geweld
Triodosbank: NL38TRIO0254667422

Contact

Mocht u om welke reden dan ook even contact met ons willen hebben,

Over ons

Het doel van de Stichting ‘Kunst uit Geweld’ is om kunstuitingen van overlevenden van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.