Main menu

Simone Goudzwaard

In 1972 ben ik op de Veluwe ter wereld gekomen. Ik ben zeer gelukkig met Ron getrouwd en heb twee fantastische zonen!

In mijn verleden heb ik meerdere malen te maken gehad met huiselijk geweld in verschillende vormen.
Dit heeft mij anders naar mijzelf doen kijken en ik kan met grote stelligheid zeggen dat ik er een sterker en mooier mens door ben geworden.

Ik ben geen slachtoffer, ik ben Simone, een mens…

Recente berichten

Giften

Mocht u ons willen helpen om dit mogelijk te maken en onze doelstellingen te halen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze rekening.

Stichting Kunst uit Geweld
Triodosbank: NL38TRIO0254667422

Contact

Mocht u om welke reden dan ook even contact met ons willen hebben,

Over ons

Het doel van de Stichting ‘Kunst uit Geweld’ is om kunstuitingen van overlevenden van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.