Main menu

Zondag (1978-1979)

De zondag is de dag des Heeren
De zondag is een straf
De buitenwereld afgesloten
Als was ik in mijn graf
Binnen spelen
Binnen zitten
Binnen zijn
Binnen
In

Een kerk vol mensen, ootmoedig zwart
Gebed voor god en grafgezichten staren
De grimmige dominee galmt
Nog even en de slagen
Vallen diep
In mijn tere ziel
Het kneedt mijn hart
Ik was een kind
Een kind
Binnen
In

De deur gaat dicht, geen trede gaat meer terug
In duister zwart de zondag door
Tot vroomheid geschapen
Voor hem
Voor haar
Voor God
Opgesloten voor God
en hem en haar
Voor hem
Voor haar
Binnen
In

De zondag sombert voort
Binnen zitten
Opgesloten zitten
Binnen

In mijzelf
Is de zondag
Opgesloten
Diep binnen
Binnen
In

Recente berichten

Giften

Mocht u ons willen helpen om dit mogelijk te maken en onze doelstellingen te halen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze rekening.

Stichting Kunst uit Geweld
Triodosbank: NL38TRIO0254667422

Contact

Mocht u om welke reden dan ook even contact met ons willen hebben,

Over ons

Het doel van de Stichting ‘Kunst uit Geweld’ is om kunstuitingen van overlevenden van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.