Main menu

80 x

80 x

80 x plus een beetje meer
oh mijn God, wat deed dat zeer.
80 x plus een beetje meer
sloeg de stok genadeloos op mij neer

80 x plus een beetje meer
heb ik in stilte gesmeekt om hulp mijn Heer
80 x plus een beetje meer
was er niemand die iets zag
80 x plus een beetje meer
zag ik hoe ik daar lag
80 x plus een beetje meer
keek ik naar jou gruwelijke lach
80 x plus een beetje meer
samen met jou maar zo alleen
80 x plus een beetje meer
voelde ik jou, zo hard als steen
80 x plus een beetje meer
sleepte ik mijzelf er doorheen
80 x plus een beetje meer
dacht ik, ik ga hem verlaten
80 x plus een beetje meer
kon ik hem zo vreselijk haten
80 x plus een beetje meer
zal ik nu gaan praten.
Want 80 x plus een beetje meer
komt nooit weer…ik heb de stap genomen
om aan jou wreedheden te ontkomen.

Recente berichten

Giften

Mocht u ons willen helpen om dit mogelijk te maken en onze doelstellingen te halen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze rekening.

Stichting Kunst uit Geweld
Triodosbank: NL38TRIO0254667422

Contact

Mocht u om welke reden dan ook even contact met ons willen hebben,

Over ons

Het doel van de Stichting ‘Kunst uit Geweld’ is om kunstuitingen van overlevenden van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.