Main menu

Hilde

Ik maak reeds vele jaren kunst!

Dat wat ik maak is een uiting van mijn gevoelswereld en op het moment zelf is het voor mij soms ook een verrassing wat er komt. Ik schakel mijn hoofd uit en ga naar mijn buikgevoel. Zo creëer ik werken die iets over mijzelf vertellen. Ik geef mijn gevoel weer, het komt zoals het is en dan is het er ook uit… 
Ik zou niet kunnen zonder mijn creativiteit…! Het is een uiting van mijn voelen…

Recente berichten

Giften

Mocht u ons willen helpen om dit mogelijk te maken en onze doelstellingen te halen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze rekening.

Stichting Kunst uit Geweld
Triodosbank: NL38TRIO0254667422

Contact

Mocht u om welke reden dan ook even contact met ons willen hebben,

Over ons

Het doel van de Stichting ‘Kunst uit Geweld’ is om kunstuitingen van overlevenden van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.