Main menu

bINnenstebUITen

Stil te zijn

Zo stil
Dichter
Zo dichtbij
De waarheid in mij
Dat er geen spook
Geen illusie
Meer tussen
Kan komen

En dan weer
Het verlangen naar jou
Jouw lichaam, jouw geur
Jouw handen

Vriendelijk licht en
Vuur dat wil branden
Maakt me blij
En toch ga ik ook
Verder weg van mij
En kunnen de spoken
Er weer bij

In de greep van
Oude dingen
Die zich genadeloos
Blijven opdringen
En ik worstel, vecht
Kom boven en
Verzuip

Jij de schuld
En daartussen
Even de grond raken
Mijn God, zo’n pijn
Van er niet mogen zijn

Daar waar ik mooi ben
En zo puur
En wat gebeurde
Bitter en zo zuur
Daar stromen mijn tranen
Knettert mijn vuur
En dan nog

Jouw liefde en pijn erbij
Confrontatie
Tussen jou en mij
Zo’n gespartel en gezoek
Terugtrek en gevecht
Om wat waar is en echt

En ik ontdek dat
Deze worsteling op zoek
Naar intimiteit
Mij evenzeer bevrijd
Als het stil zijn
Zo stil
Dichter
Zo dicht bij mij
Daarw aar geen pijn is
Alleen maar zijn is.

Recente berichten

Giften

Mocht u ons willen helpen om dit mogelijk te maken en onze doelstellingen te halen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze rekening.

Stichting Kunst uit Geweld
Triodosbank: NL38TRIO0254667422

Contact

Mocht u om welke reden dan ook even contact met ons willen hebben,

Over ons

Het doel van de Stichting ‘Kunst uit Geweld’ is om kunstuitingen van overlevenden van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.