Main menu

M’n lieve kind

M’n lieve kind

M’n lieve kind
Hoe zorg ik dat jij je geluk ooit vind?
Daar waar ’t mis is gegaan moet ik machteloos aan de zijlijn staan.
M’n lieve kind, hoe zorg ik dat jij eindelijk een veilige haven vind?
Ik heb misschien te veel gesproken.
Zo jong en je kleine hartje al gebroken.
Toen je met de waarheid durfde te komen heb ik het voor je op genomen.
Al dat openbaren brengt enkel nog meer gevaren.
Steeds blijf ik voor jou vechten maar ik probeer alles te bewijzen voor jou rechten.
Ik ben eerlijk keer op keer maar dat brengt alleen maar verweer.
Ik praat maar niet meer en zal verder zwijgen hopen daarmee gerechtigheid te verkrijgen.
Laten we hopen dat God alles ziet en hij ons helpen kan met jou verdriet.
Laten we onze Lieve heer maar vragen jou voortaan te dragen.

Recente berichten

Giften

Mocht u ons willen helpen om dit mogelijk te maken en onze doelstellingen te halen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze rekening.

Stichting Kunst uit Geweld
Triodosbank: NL38TRIO0254667422

Contact

Mocht u om welke reden dan ook even contact met ons willen hebben,

Over ons

Het doel van de Stichting ‘Kunst uit Geweld’ is om kunstuitingen van overlevenden van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.