Main menu

Boom

Boom

Zelfstandig
op eigen benen staan
jezelf dragen
onafhankelijk zijn
zelfvertrouwen
waardevol
er zijn voor mezelf
zelfstandig deel van het geheel
vrijheid
ben ik ook belangrijk als niemand mij nodig heeft?
durf ik onafhankelijk te zijn?
durf ik misbaar te zijn?
wat vind ik van mezelf?
de naakte waarheid
niet hoeven te zorgen
niet verzorgd worden

als

een boom, goed geworteld,
geplant aan waterstromen
onbekrompen bladerdek
vruchten op z’n tijd
één met het landschap
maar ook één met zichzelf
afhankelijk van licht, water, aarde
zorgend voor beschutting, zuurstof, rust
deel van het immense woud van de mensheid
gevoed door levenskracht, licht en water
de aarde die alles voortbrengt

Recente berichten

Giften

Mocht u ons willen helpen om dit mogelijk te maken en onze doelstellingen te halen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze rekening.

Stichting Kunst uit Geweld
Triodosbank: NL38TRIO0254667422

Contact

Mocht u om welke reden dan ook even contact met ons willen hebben,

Over ons

Het doel van de Stichting ‘Kunst uit Geweld’ is om kunstuitingen van overlevenden van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.