Main menu
Auteur(s) Titel Categorie Taal ISBN-10(13)
Nel Draijer & Anne Wolfson Een lege plek in mijn geheugen Seksueel misbruik Nederlands 9036396654
Publicatie datum Editie Aantal pagina's Prijs Kopen via
06-11-1988 1 75 12,- Kopen

Samenvatting

Samenvatting van het eerste landelijke representatieve onderzoek naar seksueel misbruik van meisjes door familieleden. Het biedt inzicht in de aard, omvang, gezinsachtergronden en gevolgen van seksueel misbruik van meisjes door verwanten.

De manieren waarop meisjes en vrouwen proberen om het misbruik te verwerken en hun redenen tot stilzwijgen, komen uitvoerig aan de orde. Ook de opvang van meisjes door hulpverlening en politie wordt belicht. Met adressen van hulpverleningsinstanties en een literatuurlijst.

Deze uitgave is gericht op een ruim lezerspubliek. Het uitgebreide rapport wordt zo spoedig mogelijk ook aangeboden.

Let op!

Het betreft hier een tweedehands boek als je hem via onze link koopt.
Elders is dit boek niet of zéér moeilijk te vinden.

Recente berichten

Giften

Mocht u ons willen helpen om dit mogelijk te maken en onze doelstellingen te halen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze rekening.

Stichting Kunst uit Geweld
Triodosbank: NL38TRIO0254667422

Contact

Mocht u om welke reden dan ook even contact met ons willen hebben,

Over ons

Het doel van de Stichting ‘Kunst uit Geweld’ is om kunstuitingen van overlevenden van huiselijk geweld en seksueel geweld onder de aandacht te brengen van de samenleving om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit geweld.